Về chúng tôi

Về chúng tôi

  • Lượt xem : 1574
  • Ngày : 16-03-2018 04:29:34

Thông tin chi tiết

CINVICO là một tổ chức kinh tế luôn tuân thủ các quy luật của kinh tế thị trường. Khi thị trường chưa hoàn hảo CINVICO thích ứng để tồn tại và phát triển.
CINVICO phát triển dựa trên triết lý “LeanSystem”, mọi thứ đều được đơn giản hóa, hệ thống hóa:  nhằm tối ưu hóa quá trình sản xuất, đơn giản hóa quy trình gia công mà vẫn đảm bảo và đáp ứng nhanh nhu cầu sử dụng sản phẩm của khách hàng.

Chính vì thế, CInvico đã lấy THƯƠNG HIỆU LEANPRO làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động của công ty.

CINVICO PEOPLE:
Mọi thành viên tham gia vào mái nhà chung CINVICO đều bình đẳng trước Tam Quyền: Quyền Cống Hiến – Quyền Thụ Hưởng – Quyền Vinh Danh.
CINVICO xây dựng và phát triển tổ chức theo quan điểm Tam Hóa: Chuẩn Hóa – Hiện Đại Hóa – Cổ Phần Hóa.
Đỉnh cao nhất của CINVICO là mọi thành viên được làm đúng sở trường năng khiếu và cho chính mình. Hạnh phúc của mọi thành viên là được cống hiến (Hạnh Phúc là Cống Hiến). Mục đích của CINVICO là phát huy hết tiềm năng của từng thành viên. Mục tiêu là CINVICO mạnh, thành viên giầu, nhà đầu tư hưởng lợi, đóng góp cộng đồng xã hội nhiều;

Tags